Térítésmentes szolgáltatások

 

A könyvtárhasználót a következő alapszolgáltatások illetik meg:

  • a könyvtárlátogatás,
  • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
  • az állományfeltáró eszközök használata,
  • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Az ingyenes alapszolgáltatások azt jelentik, hogy a könyvtárhasználónak ingyenesen joga van arra, hogy a könyvtárt megtekintse, bármilyen szabadpolcon elhelyezett könyvtári dokumentumot használhasson, megnézhesse a könyvtár állományát feltáró katalógusokat, tájékoztatást kapjon minden olyan könyvtári szolgáltatásról, amelyet a könyvtár végez, illetve, amelyet a nyilvános könyvtári rendszer biztosít számára

A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az 1997. évi CXL. Törvényben meghatározott adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

Az alapszolgáltatáson kívüli könyvtárhasználat a könyvtárba való beiratkozással vehető igénybe.

Ezeken felül néhány könyvtári egység térítésmentesen biztosít ruhatár-, illetve tárolószekrény-használatot.