Open Access publikálás támogatása a Debreceni Egyetemen

Tisztelt Kutatók!

2016 évben 38 folyóiratcikk open access megjelentetését támogatta a Debreceni Egyetem. Ebből 6 cikk 15%-os támogatásban részesült közvetlenül a BMC kiadótól a velük kötött tagsági szerződés értelmében.

További számlákat decemberben már nem tudunk befogadni az egyetem évvégi számlazárásai miatt. Újabb támogatásokat várhatóan január közepétől tudunk majd befogadni, mellyel kapcsolatban tájékoztatással folyamatosan állunk a kutatók rendelkezésére a publikaciokkukaclib.unideb.hu e-mail címen.

Információk az igényléshez