Közösségi szolgálat

A DEENK lehetőséget biztosít a középiskolai diákok számára, hogy az érettségi bizonyítvány kiállításának feltételeként meghatározott ötven órás közösségi szolgálatot – vagy annak egy részét – a könyvtárban teljesíthessék.

A diákok fogadásának egyik feltétele, hogy az iskola és a fogadó intézmény együttműködési megállapodást írjon alá az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról. Jelenleg a következő középiskolákkal van együttműködési megállapodásunk:

 • Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakgimnázium
 • Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
 • Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
 • Debreceni Ady Endre Gimnázium
 • Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
 • Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
 • Debreceni SZCBeregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 • Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma
 • DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
 • EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
 • Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnázium
 • Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
 • Tóth Árpád Gimnázium

Amennyiben az adott középiskola még nem szerepel a fenti listán, úgy a diákok fogadása előtt a megállapodás megkötése szükséges. Ezt a két intézmény koordinátorai intézik felmerülő igény esetén.

A jelentkezőket meghatározott létszámban és időpontokban tudjuk fogadni. A diákokat minden tevékenységben kijelölt mentor segíti, és biztosítja, hogy a teljesítés problémamentes legyen, valamint a jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

A diákok többféle tevékenységben vehetnek részt és segíthetik a könyvtár munkáját. Eközben önismeretre tehetnek szert és olyan tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek a pályaválasztás során is hasznukra lehetnek majd.

A közösségi szolgálatra jelentkező diákok általában a következő típusú tevékenységekben vesznek részt:

 • közreműködés a dokumentumok könyvtári rendjének fenntartásában, a könyvtári dokumentumok rendezése és visszasorolása;
 • könyvtári dokumentumok előkészítése a könyvtári feldolgozási munkafolyamathoz, legfrissebb, kurrens folyóiratok, napilapok rendezése, plakátok és aprónyomtatványok rendezése, könyvek előkészítése, előválogatása;
 • rendezvények előkészítő munkáiban való részvétel;
 • adminisztrációs feladatok elvégzése, táblázatok elkészítése;
 • revíziós munkafolyamokban való részvétel, dokumentumok vonalkódjainak beolvasása, dokumentumok ellenőrzése;
 • raktári jelzet készítése a dokumentumokra.

A közösségi szolgálatra való jelentkezés, vagy azzal kapcsolatos bármilyen információ  kérése a study@lib.unideb.hu e-mail címen lehetséges.