Adatbázisok

Témakör :
Böngészés:
0-9abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Keresés:
agrártudományok
E
Bezár

CAB Abstracts

Hozzáférés: http://search.ebscohost.com

Az adatbázis tartalma: Az adatbázisban az alkalmazott élettudományokról (növénytudomány, állattudomány, egészség [humán], parazitológia, ökológia, erdészet, földtudomány, élelmiszer-tudomány és termékek, mezőgazdasági közgazdaságtan, biotechnológia, mezőgazdasági mérnöki tudományok, szabadidő és turizmus stb.) tájékozódhat az érdeklődő 1973-tól napjainkig.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:Szabó Ildikó iszabo@lib.unideb.hu 61802
[ Bezár ]
társadalomtudományok, műszaki tudományok
E
Bezár

Cambridge Journals

Hozzáférés
https://www.cambridge.org/core címen.

Az adatbázis jellege: folyóiratok teljes szövegű adatbázisa


Az adatbázis tartalma: A Cambridge University Press a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen kiemelkedő, de a természet- és műszaki tudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el.

Címlista: http://eisz.mtak.hu/images/dokumentumok/cimlistak/CUP_folyoiratok_2017.xlsx

[ Bezár ]
orvostudomány, BAO
DE
Bezár

Cochrane
(The Cochrane Library)


Hozzáférés: A http://www.cochranelibrary.com/ linken. A Debreceni Egyetem a teljes adatbázist előfizeti.

Az adatbázis jellege: orvostudomány, bizonyítékokon alapuló orvoslás

Az adatbázisnak az irodalomkeresés szempontjából fontosabb részei:
The Cochrane Database of Systematic Reviews: teljes szövegű, jól strukturált, rendszerezett áttekintő cikkeket tartalmaz, melyekben szigorú minőségi kritériumok alapján vonják le a következtetéseket egy adott témakörön belül a bizonyítékok meglétére vagy hiányára.
The Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE): ez az adatbázis mindenki számára hozzáférhető, a szisztematikus áttekintések összefoglalóját tartalmazza.
The Cochrane Central Register of Controlled Trials (Central): a Cochrane munkatársak által kigyűjtött összes kontrollált vizsgálatot (Medline, Embase, konferencia anyagok, kézi keresések eredményei) magában foglalja.


Keresési tippek:

Böngészés: Az adatbázis kiválasztásával böngészhet a cikkek címében. A cím mellett az "R" (review) azt mutatja, hogy áttekintő cikkről van szó, a "P" a protokoll.

Keresés: A kulcsszó beírásával végezhet egyszerű vagy haladó keresést. A Boole operátorok használata engedélyezett. A keresést korlátozhatja szerzőre, összefoglalóra, a publikáció típusára stb.

 

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:
 

Szabó-Kulcsár Kornélia nellik@lib.unideb.hu 61920
[ Bezár ]
jogtudomány
DE
Bezár

2017. január 1-től az egyetem a Complex jogtár újabb verziójára a bővebb tartalommal rendelkező Ügyvéd Jogtár Prémium adatbázisra fizet elő: http://uj.jogtar.hu/login

[ Bezár ]
jogtudomány
Free
Bezár

CAB Abstracts

Hozzáférés: https://www.congress.gov/

Az adatbázis tartalma: Az Egyesült Államok szövetségi jogi információs rendszere, mely a Kongresszusi Könyvtár által szolgáltatott adatokból épül. Az adatbázis naponta frissül.
 

[ Bezár ]
jogtudomány
DE
Bezár

Corpus Juris Hungarici

A törvényekbe zárt történelem.
A magyar államiság millenniumára készült egyedülálló jogtörténeti összeállítás. Tartalmazza valamennyi fennmaradt jogszabályt Szent István 1000-ben megfogalmazott törvényeitől 1949-ig, az Alkotmány megszületéséig.

Hozzáférés: az egyetem területén belül egyetem hálózati azonosító segítségével a Complex Jogtárban kereshető. (http://hu.wiki.lib.unideb.hu/index.php/Complex_Jogtár)


Az adatbázis jellege: teljes szövegű

Az adatbázis tartalma:

Corpus Juris Hungarici:

- bevezetők mind az adott 1999-es CD-s változathoz, mind a CD forrását adó 1896-os CJH-hoz,        magyarországi törvénycikkek (1000-1949)

- erdélyi törvénycikkek (1744-1848)

- függelék (törvénycikkek melyek kimaradtak az eredeti1899-es kiadványból; dokumentumok pl. Szent István Intelmei, Luxemburgi Zsigmond kegyelemlevele, a Hármaskönyv, a bécsi békét tartalmazó szerződés, az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok; rendeletek pl. II. József nyelvrendelete, Ferenc József nyílt parancsai, avagy a Forradalmi Kormányzótanács rendeletei)

  • Törvénycikkek indoklása

  • Mellékletek a jogtörténeti tanulmányokat valamint a kutatómunkát elősegítő adatok


 

Az adatbázis forrásai:

Corpus Juris Hungarici millenniumi emlékkiadása, melyet a Franklin Társulat 1896-tól kezdődően adott ki s melyet Márkus Dezső kezdett el szerkeszteni, majd 1912-ben bekövetkezett halála után előbb Térfy Gyula, később Degré Miklós és Várady-Brenner Alajos, a kurzus vége felé pedig Vincenti Gusztáv és Gál László gondozták a sorozatot. Képviselőházi Irományok c. könyvsorozat 1870-től, melyben a minisztériumok a törvényjavaslatokhoz indokolásokat tettek közzé. Valamint a Magyar Közlöny.

Keresési tanácsok:

Fontosabb keresési eljárások: egy joganyag kikeresése, címmutatók szűkítése számos adat és jellemző alapján ún. hat-ablakos kereséssel. A tárgyszavak és kapcsolatok keresése lehetővé teszi a böngészést az általunk keresett témában. A keresést megkönnyíti, hogy hasonló szisztémára épül, mint a Complex DVD jogtár +. Külsejében megtartották a régi törvények gyűjteményére jellemző hangulatot.


Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:Orbán Anita aorban@lib.unideb.hu 77226
[ Bezár ]