Adatbázisok

Témakör :
Böngészés:
0-9abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Keresés:
Bezár

Az oldalon a Magyar Elektronikus Könyvtárban lévő könyvjellegű dokumentumok, az Elektronikus Periodika Archívumban található folyóiratok és egyéb időszaki kiadványok, valamint a Digitális Képarchívumban őrzött képanyagok között lehet keresni - egyszerre, vagy gyűjteményenként külön-külön is.

Az adatbázisok célja a magyar vonatkozású, és oktatási, tudományos, illetve kulturális szempontból értékes digitális dokumentumok összegyűjtése, archiválása, katalogizálása és nyilvános szolgáltatása.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:

Lakfalviné Dr. Szögedi Gabriella germanisztika, klasszika-filológia gszogedilib.unideb.hu 22419
[ Bezár ]
életrajzi adatbázis
DE
Bezár

Az adatbázis eléréséhez felhasználónév és jelszó szükséges, ezért kérje a könyvtáros segítségét!

A Magyar Életrajzi Kalauz” több mint 145 ezer magyar személy legfontosabb adatait tartalmazó biográfiai index, a legteljesebb magyar nemzeti digitális névkataszter. Az adatbázisban névre, születési és/vagy halálozási időpont(ok)ra, illetve az adatbázisban előre meghatározott szempontok (pl. foglalkozás) alapján feltárt adatok kiválasztásával lehet keresni.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Fábryné Márkus Ágnes irodalomtudomány amarkuslib.unideb.hu 61913
Lakfalviné Dr. Szögedi Gabriella germanisztika, klasszika-filológia gszogedilib.unideb.hu 22419
[ Bezár ]
agrártudományok
Free
Bezár

A Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia a hazai mezőgazdaság és a határterületek szakirodalmának teljes áttekintést nyújtó szakirodalmi adatbázisa, amely elektronikus formában 1986-tól tartalmaz adatokat. Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia 1981-től kurrens nemzeti szakbibliográfia. Ennek értelmében a magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakirodalom bibliográfiai feltárását kizárólag e kiadvány végzi. A MABI a teljesség igényével törekszik feltárni és visszakereshetővé tenni a Magyarországon megjelenő, tág értelemben vett agrár szakirodalmat: feltárja valamennyi magyar mezőgazdasági, élelmiszeripari, faipari és erdészeti nyomtatott szaklap anyagát, valamint az egyéb nyomtatott kiadványok élelmiszergazdasági vonatkozású közleményeit. Mintegy 150-200 folyóirat folyamatos feldolgozásával készül, kiegészítve a tárgyévben megjelent mezőgazdasági szakkönyvek, konferencia kiadványok, disszertációk és intézeti kiadványok adataival.

A bibliográfia nyomtatott kötetei 1960-tól (1. évf.) megtalálhatók a DEENK Böszörményi úti Campus Könyvtárában 2006-ig.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Machlikné Bajnay Csilla kémia csbajnaylib.unideb.hu 88427; 65213
Szabó Ildikó agrártudományok iszabolib.unideb.hu 61802
[ Bezár ]
könyvészet, könyvtár- és információtudomány, történettudomány
Free
Bezár

A könyvtári gyűjtőkörbe tartozó hungarikumok a magyar kulturális örökség részét képezik. Weboldalunk közös felületen gyűjti össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Dr. Bánfalviné Csukás Judit Európai Unió, vallástudomány, teológia jcsukaslib.unideb.hu 22081
Fábryné Márkus Ágnes irodalomtudomány amarkuslib.unideb.hu 61913
Polónyiné Kerekes Margit   mpolonyilib.unideb.hu 64934
[ Bezár ]
gyógyszerészet, orvostudomány, szociológia
Free
Bezár

A Magyar Orvosi Bibliográfia adatbázisa a magyar egészségügy, társadalomorvostan, orvostudomány és gyógyszerészet, valamint ezek határterületein megjelenő könyvek, időszaki kiadványok, tudományos értekezések, módszertani levelek, konferenciák 1996 után megjelent metaadatait tartalmazza. A bibliográfiában a  Magyarországon megjelenő szakfolyóiratok cikkei jelentős részben teljes szövegű hozzáféréssel elérhetők. 2005-től a folyóiratcikkek adatai mellett a folyóiratokban megjelent összefoglalókat is tartalmazza az adatbázis. A bibliográfia nyomatott füzetei 1957-től tárják fel az említett terület szakirodalmát.

Böngészéshez lásd.  MOB tárgyszókészlet: http://www.eski.hu/new3/konyvtar/mob_alap.php

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Pappné Czappán Marianna biológia, orvostudományok mczappanlib.unideb.hu 61910
Pataki Gyöngyvér orvostudományok pataki.gyongyverlib.unideb.hu 61910
Varga Adrienn Éva orvostudományok evavargalib.unideb.hu 61920
[ Bezár ]
multidiszciplináris
Free
Bezár

A szolgáltatás magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékeire terjed ki. Évente majd másfél milliónyi használatot regisztrál, a feldolgozott cikkek száma több mint 2 millió, a folyóiratok száma 1.700 felett van és a cikkek 30%-nak a teljes szövegéhez hozzá lehet férni.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Dr. Bánfalviné Csukás Judit Európai Unió, vallástudomány, teológia jcsukaslib.unideb.hu 22081
Machlikné Bajnay Csilla kémia csbajnaylib.unideb.hu 88427; 65213
Orbán Anita jogtudomány aorbanlib.unideb.hu 77226
Szabó Ildikó agrártudományok iszabolib.unideb.hu 61802
Szulyákné Kovács Marianna csillagászat, geotudományok mszulyaklib.unideb.hu 22175
[ Bezár ]
matematika
Free
Bezár

Az Európai Matematikai Társaság matematikai szakmódszertani kutatásokat feldolgozó adatbázisa. Az adatbázis figyeli és referálja a matematikai szakmódszertani tudományos folyóiratok cikkeit és a fontosabb szakdidaktikai konferenciák teljes szöveggel megjelent anyagát. Az adatbázisban több szempontból kereshetünk, elérhető a MathEduc által összeállított Mathematics Education Subject Classification (MESC) osztályozási rendszer, melynek segítségével az adott témakörben való keresésre is lehetőségünk van. A tételek hivatkozási adatait letölthetjük többféle formátumban, többek közt AMS-TeX-ben és BIBTeX-ben is.


Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:

Takácsné Bubnó Katalin informatika, matematika kbubnolib.unideb.hu 61931
[ Bezár ]
matematika, statisztika
DE
Bezár

Az Amerikai Matematikai Társaság (AMS) referáló adatbázisa, előzménye a Mathematical Reviews c. referáló folyóirat. Az adatbázis figyeli a legrangosabb matematikai szakfolyóiratokat, tanulmányköteteket és önálló szakkönyveket világszerte, és mindezekről referátumokat készít. Az adatbázisnak vannak nyilvános szolgáltatásai (Free Tools) és vannak kizárólag előfizetéssel elérhető szolgáltatásai, mint a többszempontú keresési lehetőség. A keresések eredményét a legújabb fejlesztéseknek köszönhetően további ismérvek alapján szűkíthetjük. Szintén újabb keletű fejlesztés a kutatói profiladatbázis, és az egész MathSciNet adatbázison belüli hivatkozásfigyelés. A MathSciNet az elsődleges szolgáltatója az „Erdős-szám” nevű tudománymetriai mutatónak, melyet Erdős Pálról neveztek el. A hálózati alapú tudománymetriai mutató a kollaborációs távolságot méri az egyes kutatók esetében (nemcsak Erdős Pálhoz, hanem egymáshoz viszonyítva is akár). A tételek hivatkozási adatait letölthetjük többféle formátumban, többek közt AMSRefs, EndNote és BIBTeX formtumban is.


Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Száldobágyi-Tóth Bettina fizika, könyvtártudomány, neveléstudomány toth.bettinalib.unideb.hu 22078
Takácsné Bubnó Katalin informatika, matematika kbubnolib.unideb.hu 61931
[ Bezár ]
biológia, gyógyszerészet, kémia, orvostudomány
Free
Bezár

A Medline az élettudományi (biológia, kémia, orvostudomány) folyóiratokban megjelenő irodalmat  indexelő, a National Library of Medicine égisze alatt működő, publikus bibliográfiai adatbázis. Keresést 1950-ig visszamenően lehet végrehajtani.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Pappné Czappán Marianna biológia, orvostudományok mczappanlib.unideb.hu 61910
Pataki Gyöngyvér orvostudományok pataki.gyongyverlib.unideb.hu 61910
Simó Klára orvostudományok simo.klaralib.unideb.hu 61909
Varga Adrienn Éva orvostudományok evavargalib.unideb.hu 61920
[ Bezár ]
agrártudományok, biológia, filozófia, társadalomtudományok, irodalomtudomány, jogtudomány, kémia, közgazdaságtudomány, matematika, multidiszciplináris, orvostudomány, pszichológia, szociológia, történettudomány, műszaki tudományok
DE
Bezár

Az Akadémiai Kiadó elektronikus könyvcsomagjában több mint 150 magyar nyelvű szakirodalom található az agrártudomány, biológia, filozófia, fizika, földtudomány, gazdaságtudomány, jogtudomány, irodalomtudomány, kémia, matematika, műszaki tudományok, nyelvészet, orvostudomány, pszichológia és történelem területeken. A könyvek többsége kötelező, vagy ajánlott irodalom az érintett szakon, ezért különösen jól használhatóak a hallgatók számára.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Bartus Sándor gazdaságtudomány sbartuslib.unideb.hu 77224
Machlikné Bajnay Csilla kémia csbajnaylib.unideb.hu 88427; 65213
Szulyákné Kovács Marianna csillagászat, geotudományok mszulyaklib.unideb.hu 22175
[ Bezár ]
irodalomtudomány, anglisztika, germanisztika, klasszika-filológia, romanisztika, szlavisztika, nyelvtudomány
DE
Bezár

Az adatbázis az irodalom, a nyelvek, a nyelvészet, az irodalomtudomány és kritika, a néprajz és a folklór tárgyköréhez kapcsolódóan több mint 2 millió bibliográfiai bejegyzésben biztosít több szempontú keresési lehetőséget a világ minden tájáról, 1926-tól napjainkig. Folyóiratcikkek, monográfiák, tudományos közlemények és konferencia-anyagok részletes bibliográfiáját kínálja, valamint teljes szövegekre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Az adatbázis mellett online irodalmi enciklopédiát, kronológiát és irodalmi életrajzokat is találhatunk.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Fábryné Márkus Ágnes irodalomtudomány amarkuslib.unideb.hu 61913
Köpösdi Zsuzsa általános nyelvészet, amerikanisztika, anglisztika, pszichológia, szociológia koposdilib.unideb.hu 61916
Lakfalviné Dr. Szögedi Gabriella germanisztika, klasszika-filológia gszogedilib.unideb.hu 22419
[ Bezár ]
könyvtári katalógus, multidiszciplináris
Free
Bezár

A Magyar Országos Közös Katalógus és lelőhelyadatbázis a nemzeti könyvtár, a nagy általános gyűjtőkörű egyetemi könyvtárak, az országos szakkönyvtárak és a megyei könyvtárak egyesített katalógusa. Tartalmazza a Magyar Elektronikus Könyvtár állományát és egyéb válogatott elektronikus dokumentumok elérési adatait. Az adatbázis a magyarországi könyvtárakban hozzáférhető folyóiratok lelőhelyéről is tájékoztat. Regisztrált felhasználó az adatbázisban talált dokumentumokra szükség esetén könyvtárközi kérést indíthat, kedvenceit megjelölheti vagy címkével láthatja el.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:

Dr. Koltay Klára kkoltaylib.unideb.hu 61924
Szabó Ildikó agrártudományok iszabolib.unideb.hu 61802
[ Bezár ]
irodalomtudomány
Free
Bezár

A magyarul megjelent műfordításokkal kapcsolatos kutatást, tájékozódást segíti. Világirodalmi művek magyar folyóiratokban megjelent fordításait tartalmazza 1987-től napjainkig (szórvány jelleggel korábbi műfordítások is megtalálhatók), illetve magyar szerzők műveinek külföldi folyóiratokban közölt fordításait 2011-től kezdődően. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Katalógusában érhető el: https://www.oik.hu/monguz/index.jsp?page=search

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:

Fábryné Márkus Ágnes irodalomtudomány amarkuslib.unideb.hu 61913
[ Bezár ]