Adatbázisok

Témakör :
Böngészés:
0-9abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Keresés:
életrajzi adatbázis
DE
Bezár

Magyar Életrajzi Kalauz

Az adatbázis eléréséhez felhasználónév és jelszó szükséges, kérje a könyvtáros segítségét (Intranet-Jelszó adatbázis)!

[ Bezár ]
általános e-folyóirat gyűjtemény, multidiszciplináris
DE
Bezár

Magyar kiadású tudományos folyóiratok

Hozzáférés: az EISZ-en keresztül a http://www.eisz.om.hu címen. (A belépéshez egyéni regisztráció szükséges, amely az EISZ honlapról könnyen elvégezhető.)

Az adatbázis jellege: teljes szövegű folyóiratok

Az adatbázis tartalma: az EISZ felhasználói számára jelenleg 43 (34 idegen nyelvű és 9 magyar nyelvű) Akadémiai Kiadó által közreadott folyóirat érhető el ingyenesen. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető pdf formában. Az új folyóiratfüzetek már hetekkel a nyomdai megjelenés előtt elérhetőek online formában.

A folyóiratokon kívül az újdonságok menüpont alatt tájékozódni lehet az Akadémiai Kiadó egyéb kiadványairól is:

 • Könyvek (tudományterületek szerinti felosztásban, rövid tartalmi ismertetéssel)

 • Szótárak, nyelvkönyvek

 • PhD kiadványok

 • Elektronikus dokumentumok

 • Az adatbázis folyamatos tájékoztatást nyújt még a kiadó nívódíjas könyveiről, a kiadványaival kapcsolatos rendezvényekről, hírekről és eseményekről, a sajtóban megjelenő, a kiadóra vonatkozó információkról, valamint tájékoztat az Akadémiai Kiadó működéséről.

  Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:  Köpösdi Zsuzsa koposdilib.unideb.hu 22187
  Pappné Czappán Marianna mczappanlib.unideb.hu 61911
  Szabó László lszabolib.unideb.hu 22175
  [ Bezár ]
  agrártudományok
  Free
  Bezár

  Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia
   

  Hozzáférés: az Országos Mezőgazdasági Könyvtár katalógusában a http://www.omgk.hu/ oldalon Katalógus/Keresés menüpont alatt (MABI tárgyszólista), vagy közvetlenül a http://193.224.162.58:8991/F oldalon, ahol adatbázist kell a keresés előtt választani.

  Az adatbázis jellege: bibliográfiai adatok

  Az adatbázis tartalma: A Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia a hazai mezőgazdaság és a határterületek szakirodalmának teljes áttekintést nyújtó szakirodalmi adatbázisa, amely mintegy 300 folyóirat feldolgozásával készül.
  A bibliográfia nyomtatott kötetei 1960-tól (1. évf.) megtalálhatók a DEENK Agrártudományi könyvtárában.
  Az adatbázis az ALEPH integrált könyvtári rendszer részeként használható.

  Keresési tanácsok:
  Többféle keresés indítható el: egyszerű és összetett keresésen kívül lehetőség van arra is, hogy egyszerre több adatbázisban történjen keresés (pl. Mezőgazdasági Könyvek Adatbázis).

  Az adatbázis keresési lehetőségei:

 • cím, sorozatcím, cím kezdete, cím szavai

 • szerző

 • tárgyi mezők

 • kiadó

 • Lehetőség van a keresés korlátozására nyelv, kiadási év tól-ig formában, információhordozó (könyv, elektronikus file stb.) alapján.
  A laponként megjelenített találati listán a kiválasztott rekord következő adatai tekinthetők meg: szerző, cím, forrás, tárgyszó, tárgykód.
  Az egyes adatok (szerző, cím, forrás, tárgyszó) mentén az adatbázis tovább böngészhető.
  Részletes tájékoztató az adatbázis használatához a kereső oldalon található.

  Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:  Málnásné Horváth Gyöngyi gyongyikonyv.date.hu 88427
  Szabó Ildikó iszabolib.unideb.hu 88427
  [ Bezár ]
  könyvészet
  Free
  Bezár

  Magyar Nemzeti Bibliográfia

  Hozzáférés:  http://mnb.oszk.hu/

  A könyvtári gyűjtőkörbe tartozó hungarikumok a magyar kulturális örökség részét képezik. Weboldalunk közös felületen gyűjti össze a hungarikum fogalma alá tartozó dokumentumokat leíró nemzeti bibliográfiáink közül az eredetileg nyomtatott, de már digitalizált formában interneten is elérhetőket, az adatbázisokat, valamint az e-folyóiratként közreadottakat.

  Hungarikumnak tekintjük azokat a dokumentumokat, amelyek

  • Magyarország mindenkori területén bármely nyelven jelentek meg,
  • Magyarország mindenkori területén kívül magyar nyelven jelentek meg,
  • magyar illetve magyarországi szerzőtől bárhol, bármilyen nyelven jelentek meg,
  • tartalmukban magyar, illetve magyarországi vonatkozásúak.
  [ Bezár ]
  orvostudomány
  Free
  Bezár

  Magyar Orvosi Bibliográfia

  Hozzáférés:
  http://kenezy.lib.unideb.hu - adatbázisok - Magyar Orvosi Bibliográfia,
  http://hawk.eski.hu/j2ee/webbib/search.jsp

  Az adatbázis jellege: orvostudományi bibliográfia


   

  Az adatbázis tartalma: a Magyar Orvosi Bibliográfia adatbázisa a magyar egészségügy, társadalomorvostan, orvostudomány, gyógyszerészet és ezek határterületein megjelenő könyvek, időszaki kiadványok, tudományos értekezések, módszertani levelek, kongresszusok, konferenciák 1996 után megjelent anyagát tartalmazza. A bibliográfia nyomtatott füzetei 1957-től tárják fel az említett terület szakirodalmát (megtalálhatók a DEENK Kenézy Könyvárában).

  Keresési tanácsok:
  Az adatbázis keresési lehetőségei:

  1. Egyszerű keresés

   A bibliográfiai tételek között kereshetünk:

   Szerzőre, címre, tárgyszóra, módszertani levélre, folyóiratra vagy MOB füzetszámra kereshetünk

  2. Összetett keresés

   Egyszerre több kereső kifejezés megadásával történő keresésre szolgál. A megadott kereső kifejezések logikai ÉS kapcsolatban állnak egymással.

  A találati listában az egyes tételekre kattintva az adott tétel részletes leírását tekinthetjük meg, valamint amennyiben a tételhez tartozik összefoglaló, akkor az is ekkor jelenik meg. A találati tételszámok közül maximum 20 találat jelenik meg egyszerre a képernyőn. Lehetőség van a kívánt rekordok kiválasztására, s részletes megjelenítésére ISBD formátumban, címlisták, bibliográfiák készítéséhez.
  A csonkolás minden kereső kifejezés végén automatikus!

  A találati listák egyes tételeinél a kék színnel megjelenő MOB füzetszámra, szerzők nevére, tárgyszavakra vagy folyóiratra kattintva megkapjuk az adott keresési szemponthoz kapcsolódó tételeket.

  Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:
   

  Karácsony Gyöngyi gyklib.unideb.hu 61901
  Petró Leonárd lpetrolib.unideb.hu 61911
  Hamza-Vecsei Tímea vecseilib.unideb.hu 61911
  [ Bezár ]
  jogtudomány
  Free
  Bezár

  Magyar Szabadalmi Hivatal

  Hozzáférés:http://www.hpo.hu/adatbazis/

  Az adatbázis tartalma:Publikus Iparjogvédelmi AdatbázisCsalád (PIPACS), Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, e-lajstrom


  Publikus IParjogvédelmi AdatbázisCSalád (PIPACS) a Magyarországon bejelentett és lajstromozott iparjogvédelmi dokumentumok adatbázisait tartalmazza.

  PIPACS magyar iparjogvédelmi adatbázis: segítségével kutathatók a magyarországi szabadalmak, használati mintaoltalmak, védjegyek, növényfajtaoltalmak, formatervezési (ipari) mintaoltalmak, földrajzi árujelzők és kiegészítő oltalmi tanusítványok.

  Keresési tanácsok:
  Kereshetünk az összes oltalmi forma között egyszerre egyetlen keresőfelületen, de kiválaszthatunk egy oltalmi formát is.
  Kereshetünk azonosító (lajstromszám, ügyszám,...), dátum, osztályozás, elsőbbségi adatok, szöveg és nevek alapján. Az különböző osztályozási jelzeteket (Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás, Nizzai, Bécsi és Locarnói osztályozás) az Iparjogvédelmi Osztályozási Rendszerek oldalon tekinthetjük meg.

  PIPACS - Szabadalmi megsemmisítési eljárások adatbázis: a Magyar Szabadalmi Hivatal által engedélyezett szabadalmak ellen indított megsemmisítési eljárásokkal kapcsolatos határozatokat, végzéseket, megsemmisítési jogalapokat, megsemmisítési eljárást indítványozó kérelmezők és képviselőik adatait sorolja fel. Ezen adatok kereshetőek.

  A Magyar Szabadalmi Hivatal Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő adatbázis-változatában 1996-tól kezdődően kereshetünk.

  Az e-lajstrom naponta frissített iparjogvédelmi adatbázis, mely a szabadalmi bejelentések megtekinthető adataira épül. Frissebb, mint a PIPACS adatbázis, és eljárás menetéről is tartalmaz információkat. Kapcsolódási pontokat tartalmaz a PIPACS vonatkozó oldalaihaz.

  [ Bezár ]
  könyvtár- és információtudomány
  Free
  Bezár

  MANCI
  (Magyar és Nemzetközi Cikkek)

  Hozzáférés:
  http://w3.oszk.hu/manci.htm

  Az adatbázis jellege: bibliográfiai


  Az adatbázis tartalma: A magyar könyvtár- és információtudományi periodikumok teljes körű, kurrens és folyamatos retrospektív feldolgozása alapján épül, a külföldi folyóiratokat pedig válogatva, 1986 óta dolgozza fel. A tételek száma jelenleg kb. 40 000, mintegy 3000 tételnyi éves gyarapodással. Az adatbázist negyedévenként frissítjük.

  Keresés

  Egyszerű keresés
  Ezzel a funkcióval a következő adatelemek szerint kereshetünk:

 • Szerző

 • Kulcsszó

 • Tárgyszó (tezaurusz-deszkriptor)

 • Megjelenési év

 • Városnév

 • Ország, régió

 • Nyelv

 • Az első három legördülő mező segítségével bármelyik adatelemet többször is használhatjuk, s ily módon egy keresőkérdéssel több szerzőre, kulcsszóra stb. kereshetünk. A beírt keresőelemeket az ÉS, a VAGY és a DE NEM logikai operátorokkal kapcsolhatjuk össze. Egy keresőkérdésen belül az egyszerű keresésnél célszerű azonos logikai operátorokat használni. Keresésünket tovább finomíthatjuk, ha egy-egy országot vagy nyelvet is megadunk (ezeket a negyedik és ötödik mezőből választhatjuk ki); kivétel Magyarország, ahol csak a nyelvet kell kiválasztani.

  Ezen az oldalon adhatjuk meg a találatok megjelenítési formátumát is:

 • Bibliográfiai: a tétel bibliográfiai leírási formátumban jelenik meg.

 • Címkés: a bibliográfiai adatelemek előtt a mezőnevek is megjelennek.

 • MANCI hívójeles: a bibliográfiai adatelemek előtt a mezőazonosítók is megjelennek.


 • Öszetett keresés


  Ezzel a funkcióval keresést végezhetünk a Micro-ISIS keresőnyelv összes lehetőségét (például többszöri zárójelezés) kihasználva.

  * = ÉS
  + = VAGY
  ^ = DE NEM
  $ = csonkolás

  A kérdés beírása után kattintsunk a Keresés gombra.

  Böngészés

  Ezzel a funkcióval két indexben böngészhetünk:

 • az alapértelmezés szerint (Cikkek) a MANCI összesített mutatójában

 • a Referátumok szerzői funkció kijelölésével a külföldi cikkek referálóinak névmutatójában.

 • [ Bezár ]
  multidiszciplináris
  E
  Bezár

  MasterFILE Premier

  Hozzáférés: a könyvtár honlapjáról vagy http://search.epnet.com.

  Az adatbázis jellege: multidiszciplináris

  A MasterFILE Premiert kifejezetten közkönyvtáraknak tervezték, mivel több mint 2100 általános folyóirathoz biztosít teljes szövegű hozzáférést a tudományágak széles skáláját magában foglalva. A teljes szövegű folyóiratok mellett az adatbázis 2800 egyéb típusú rekordhoz nyújt absztraktot és referenciát, továbbá tartalmaz könyvismertetőket, tájékoztatási és útikalauzokat, önéletrajzokat stb.

 • Az adatbázis 1975-ig visszamenőleg szolgáltat anyagot olyan jeles folyóiratokból, mint a American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review and Natural History stb.

 • Képgyűjteménye 107 135 képet, zászlót és térképet tárol.

 • Keresési tanácsok: többféle módon lehet keresni az adatbázisban.
  Lehet böngészni az elérhető folyóiratok listáját (Publications), de ha tudjuk a folyóirat címét (vagy annak egy részletét), akkor a kereső mezőbe ezt beírva gyorsabban eljuthatunk a kívánt folyóirat linkjéhez.

  Emellett, lehet egy adott témában cikkeket is keresni, ha a Keyword funkciót használjuk. Ugyanezt a funkciót kell használni, ha a cikk írója szerinti keresést szeretnénk végrehajtani. Bonyolult keresést akkor tudunk végezni, ha a képernyő felső harmadán elhelyezkedő kék fülben található Advanced Seach linkre kattintunk.
  A találati listából a számunkra megfelelő rekordokat mappába (Folder) összegyűjthetjük (az összes rekord vagy egyes rekordok kijelölésével (Add), végül kinyomtathatjuk, e-mail-ben elküldhetjük vagy lementhetjük. A mappánk egészen a kilépésig őrzi a kiválasztott rekordokat, akkor is, ha közben adatbázist váltunk.

  Böngészhetünk az indexelt mezőkben (Indexes) (pl. szerző, ISBN, dokumentumtípus) vagy a tezauruszban (Thesaurus), ahonnan az adatbázis átvezet a találatokhoz (kijelöljük a kívánt tárgyszót + Add).

  Az EBSCO a teljes szöveget a folyóirat kiadója által fenntartott weblapról biztosítja, így ezek formátuma cikkenként eltérő lehet.

  Bármikor visszatérhetünk az EBSCO adatbázisok listájához és kereshetünk másik adatbázisban vagy akár többen is egyszerre (Choose Databases).

  Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:
   

  Fejér Anna afejerlib.unideb.hu 22182
  Hamza-Vecsei Tímea vecseilib.unideb.hu 61911
  [ Bezár ]
  magyar folyóiratok tartalomjegyzékének kereshető adatbázisa
  Free
  Bezár

  MATARKA
  (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisa)


  Hozzáférés:http://www.matarka.hu/ oldalon

  Az adatbázis jellege: bibliográfiai adatok, valamint teljes szöveg a címek mintegy 10 százalékánál

  Az adatbázis tartalma: A szolgáltatás magyar kiadású folyóiratok tartalomjegyzékeire terjed ki általában 5-10 évre visszamenőleg 323 folyóirat, 235416 cím, 59037 szerző, 26786 ugrópont teljes szövegre).

  Keresési tanácsok:
  Az adatbázis keresési lehetőségei:

 • szerző,
 • további szerző
 • cikk címe - kulcsszavak
 • cikk címe - részlet
 • Keresés megkezdése előtt szűkítések állíthatók be: kiadási év-tól ig formában, 24 szakterületre valamint egyenként folyóiratokra szűkítés is lehetséges. Kérhető az is, hogy csak a teljes szövegekhez elvezető ill. csak az Elektronikus Periodika Archívumban megtalálható cikkek jelenjenek meg. Az adatbázis kereshető címeinek mintegy tíz százalékánál érhető el teljes szöveg. A keresés eredményeként kapott találati lista fájlba menthető vagy nyomtatható.
  Böngészés: szerzői és cím index tanulmányozható a névváltozatok jobb áttekintése végett.
  Folyóiratok: A tartalomjegyzékek folyóirat számonként böngészhetők, az egyes szakterületek folyóiratai leválogathatók.

  Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:
   

  Málnásné Horváth Gyöngyi gyhorvathlib.unideb.hu 88427
  Szabó Ildikó iszabolib.unideb.hu 88427
  [ Bezár ]
  matematika
  E
  Bezár

  MathSciNet

  Hozzáférés:
  http://www.ams.org/mathscinet

  Az adatbázis jellege: bibliográfiai adatbázis


  Az adatbázis tartalma: a MathSciNet egy kereshető Web adatbázis, mely hozzáférést biztosít a Mathematical Reviews 58 évfolyamához és a Current Mathematical Publications évfolyamaihoz 1940-től kezdődően.

  Keresési tanácsok: Az adatbázis többféle keresési és böngészési lehetőséget nyújt, melyek használatát súgó (HELP INDEX) segíti.

  Keresési lehetőségek:

 • teljes keresés (többféle szempont szerint)

 • alapkeresés (egyetlen szempont szerint)

 • szerző szerinti keresés

 • folyóirat címe szerinti keresés

 • téma szerinti keresés

 • A BROWSE MATHSCINET menüpontban a kurrens folyóiratok és könyvek listájában böngészhetünk.

  Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:  Koltay Klára kkoltaylib.unideb.hu 61924
  [ Bezár ]
  orvostudomány
  Free
  Bezár

  MEDLINE

  Hozzáférés:
  korlátlan Internet elérés a http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed címen.

  Az adatbázis jellege: orvostudomány


  A MEDLINE az amerikai Nemzeti Könyvtár (National Library of Medicine) terméke, az orvostudomány legnagyobb és legtöbbet használt bibliográfiai adatbázisa. Többféle elérési módja közül (Ovid, Ebsco) a legnépszerűbb a PubMed néven ismert, webalapú adatbázis.
  A Medline az élettudományi folyóiratokban megjelenő irodalmat indexelő, nem teljes szövegű adatbázis, de linkek segítségével elérhetővé teszi a cikkeket. Az indexelt folyóiratok száma mintegy 5 000, túlnyomórészt angol nyelvű, a keresést 1950-ig visszamenően lehet végrehajtani.
  A keresés eredményeként folyóiratcikkek bibliográfiai leírását kapjuk. A rekordok alapbeállításban a legfontosabb adatokat (szerző, cím, megjelenési hely, idő) jelenítik meg. A rekordok bal oldalán a jelzések az összefoglalót és a teljes szöveg elérését mutatják.

  Hogyan keressünk a PubMed-ben?

  A keresőkérdést bármilyen kombinációban beírhatjuk, mivel a PubMed automatikus térképezés segítségével hajtja végre a keresést. Először a MeSH (tárgyszó), majd a folyóirat, a kifejezések, végül szerző szerint keres. Ez azt jelenti, hogy ha az első indexben megtalálja, nem folytatja tovább a keresést.

  A renal transplant esetében például megtalálja az ennek megfelelő tárgyszót (kidney transplantation), így a keresést tárgyszóként és kifejezésként fogja keresni: ("kidney transplantation"[MeSH Terms] OR renal transplant[Text Word]). Ha nincs találat, érdemes a keresőkifejezést idézőjelbe tenni, hátha így az indexben megtalálja a kifejezést. Az idézőjel kikapcsolja az automatikus térképezést.

  Keresés folyóiratra:

  A New England Journal of Medicine nevű újságot a PubMed fordításában N Engl J Med-ként találja meg. Az olyan típusú folyóiratok esetében mint például a Cell, miután tárgyszóként és kifejezésként is megtalálja a rendszer, folyóiratként már nem fogja keresni. Ezért folyóiratok keresésére célszerűbb a Journals Database-t használni.

  Keresés szerzőre:

   

  A szerzői keresés beírási módja: vezetéknév és a keresztnév első betűje. A rendszer automatikusan csonkol, azaz akinek második neve is van az M után, azt is kikeresi. Ha pontosan ezt a nevet keresi, vagy ha a névnek olyan jelentése van, amely tárgyszóként vagy kifejezésként is értelmezhető, tegye a nevet idézőjelbe és a név után kapcsos zárójelben a mező rövidítését, azaz: "Kovacs M"[au].

  Keresési stratégia

  Mielőtt hozzáfogna a kereséshez, alakítsa ki a keresési stratégiát, vagyis tervezze meg, mit és hogyan akar keresni. Bontsa fel a kérdést fogalmakra, gondoljon a szinonimákra és gondolja át, hogy akarja-e a keresést valamilyen szempont szerint (év, nyelv, korcsoport stb.) korlátozni (Limits).

  Boole operátorok
  A három operátorral a fogalmak közötti kapcsolatot fejezhetjük ki. AND azokat a rekordokat keresi ki, amelyekben a fogalmak mindegyike szerepel: e-coli AND hamburger OR azokat a rekordokat keresi ki, amelyekben a fogalmak valamelyike szerepel: football OR soccer. Ezt az operátort akkor használjuk, ha hasonló fogalmakat akarunk egybegyűjteni. NOT kizár bizonyos rekordokat: lead poisoning NOT children Használatával vigyázni kell, mert releváns rekordokat is kizárhat.

  Az operátorokat nagybetűkkel (AND, OR, NOT) kell beírni.

  Mit csinálunk a rekordokkal?

  Limits: A keresés korlátozása mezőre (szerző, cím, tárgyszó stb.), a kiadvány típusára (RCT, metaanalízis stb.), korcsoportra, nyelvre, emberre, állatra, nemre (nő, férfi), szakterületre (orvostörténet, fogászat, toxikológia stb.) a kiadás évére.
  Preview/Index: Megmutatja, hány találat lesz a keresőkérdésre, segít a keresőkérdés megfogalmazásában, kombinálásában.
  History: A végrehajtott kereséseket őrzi, a halmazszámok kombinálásával innen is indítható újabb keresés.
  Clipboard: Itt tárolhatjuk ideiglenesen a kiválasztott rekordokat. A rekordok különféle szempontok szerint rendezhetők, menthetők, rendelhetők, elküldhetők. Az itt raktározható rekordok maximuma 500, ha az adatbázist 8 órán át nem használjuk, a vágóasztal tartalma törlődik.
  Details: Itt nézhetjük meg, hogy keresőkérdésünket a PubMed hogyan fordította le, hol és hogyan hajtotta végre a műveletet.
  Display: A rekord formátumát változtatja meg, lehet kérni az összefoglalót vagy az összes mezőt.
  Show: A képernyőn egyszerre látható rekordok számát határozza meg.
  Sort: A rekordok sorrendje állítható be, lehet szerző, folyóirat és kiadási év szerint rendezni.
  Send to: A rekordokat menti (file-ba és vágólapra), meg lehet őket rendelni, vagy elektronikus levelezés útján elküldeni.

  A baloldali sáv:

  Entrez a neve annak a keresőrendszernek, melynek segítségével az adatbázisokban, köztük a PubMed-ben végrehajtjuk a keresést.
  Text Version - a PubMed szöveges változata
  Help/FAQ - Súgó és gyakran feltett kérdések
  Tutorial - oktatóprogram az adatbázis használatához
  New/Noteworthy - az újabb fejlesztésekről ad híradást.

  PUBMED SERVICES

  Journal database - folyóiratok keresésére használjuk, a keresés a folyóirat címe, címrövidítés, ISSN alapján egyaránt végrehajtható. Ha az adott folyóiratban megjelent cikkeket akarja kikeresni, a Search mezőben állítsa vissza a PubMed adatbázist.

  MeSH database - a MeSH (tárgyszó) segítségével egységessé teheti a keresést, hiszen így akkor is megtalálja a keresett irodalmat, ha ugyanazt a fogalmat többféle kifejezéssel jelölték.

  Single Citation Matcher - egy adott cikk keresésére alkalmas, szerző, kiadási év, évfolyam, szám, oldalszám, folyóiratnév, cím, szerző alapján.

  Batch Citation Matcher - egy vagy több cikk keresésére alkalmas megadott formátum szerint.

  Clinical Queries - két szűrő segítségével szűkíthető a keresés.

 • A Clinical queries a klinikummal kapcsolatos cikkek keresésének megkönnyítésére szolgál módszertani szűrők alkalmazásával. Négy kategória közül lehet választani (terápia, diagnózis, etiológia, prognózis), szenzitivitás (több cikk, esetleg nem releváns cikkek is bekerülnek) vagy specificitás (releváns cikkek, de néhány ki is maradhat) szerint.

 • A Sytematic Reviews - ez a szűrő a szisztematikus áttekintésekre (metaanalízis) korlátozza a cikkeket, így szorosan kapcsolódik a Bizonyítékokon Alapuló Orvoslás elveihez és gyakorlatához.

 • LinkOut - a PubMed-ben szerzett információt bővíti külső információkkal (web, teljes szöveg, más adatbázisok, lelőhelyjegyzék stb.).

  Cubby - itt lehet tárolni és előhívni a keresési stratégiát.

  Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenseihez:  Petró Leonárd lpetro@lib.unideb.hu 61904
  [ Bezár ]
  agrártudományok, biológia, filozófia, társadalomtudományok, irodalomtudomány, jogtudomány, kémia, közgazdaságtudomány, matematika, multidiszciplináris, orvostudomány, pszichológia, szociológia, történettudomány, műszaki tudományok
  E
  Bezár

  MERSZ - Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás

  Hozzáférés: http://eisz.mersz.org/

  Az adatbázis tartalma: Az Akadémiai Kiadó elektronikus könyvcsomagjában több mint 150 magyar nyelvű szakirodalom található az agrártudomány, biológia, filozófia, fizika, földtudomány, gazdaságtudomány, jogtudomány, irodalomtudomány, kémia, matematika, műszaki tudományok, nyelvészet, orvostudomány, pszichológia és történelem területeken.

  A könyvek többsége kötelező, vagy ajánlott irodalom az érintett szakon, ezért különösen jól használhatóak a hallgatók számára.

  [ Bezár ]
  irodalomtudomány
  E
  Bezár

  MLA International Bibliography

  Hozzáférés: az adatbázis a DE területéről a http://infotrac.london.galegroup.com/itweb/debre címen a Literature Resource Center linken keresztül érhető el.

  Az adatbázis jellege: bibliográfiai adatok

  Az adatbázis tartalma: a Modern English Association of America adatbázisa, amely az irodalom, a nyelvek, a nyelvészet és a folklór tárgyköréhez kapcsolódó bibliográfiai rekordokat tartalmaz, 1926-tól napjainkig. Közel 4400 folyóirat és sorozat tudományos kutatására nyílik lehetőség, amelyek közül találhatunk teljes szövegűeket is. Az adatbázis vonatkozó monográfiákat, tudományos közleményeket, konferencia-anyagokat is tartalmaz. Az adatbázis mellett online irodalmi enciklopédiát, kronológiát és irodalmi életrajzokat is találhatunk.

  Keresési tanácsok:

  A különböző keresési operációk közül választva kereshetünk (pl.: téma, cím, szerző, bárhol előforduló kulcsszó stb. szerint). A találatokat szűkíthetjük a cikk/könyv nyelve, a dokumentum típusa, illetve a kiadási évek szerint. Az így kapott találati listát tovább szűkíthetjük, ha csak a teljes szövegű cikkeket szeretnénk látni. Az adatbázis tartalmazza még a folyóiratok és a sorozatok címét, pontos elérhetőségét, illetve a kiadói adatokat is.

  Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:


   

  Köpösdi Zsuzsa koposdi@lib.unideb.hu 61916
  [ Bezár ]
  könyvtári katalógus
  Free
  Bezár

  MAGYAR KÖNYVTÁRAK KÖZÖS KATALÓGUSAI MOKKA
  (Magyar Országos Közös Katalógus)

  Hozzáférés:
  http://ww3.mokka.hu/


  Az adatbázis jellege: bibliográfiai információk és lelőhelyadatok

  A MOKKA adatbázisa az Országos Széchényi Könyvtár, a nagy általános gyűjtőkörű egyetemi könyvtárak és országos szakkönyvtárak egyesített katalógusa: összesítve tartalmazza mindazoknak a dokumentumoknak a leírását és lelőhelyét, amely a tagkönyvtárak gépi katalógusaiban már szerepelnek. Az adatbázisban egy online katalógusnál megszokott sokféle szempont szerint (pl. szerző, cím, tárgyszó, kiadó, sorozati cím, lelőhely) lehet keresni. Az adatbázis nem tartalmaz folyóiratokra és lelőhelyeikre vonatkozó adatokat.

  [ Bezár ]